Nastavak ESSEDRA kampanje

Ispis

EK1

 

Udruga Kinookus pokrenula je, u okviru projekta ESSEDRA, kampanju informiranja potrošača o odgovornoj kupovini. Kampanja je započela u prosincu 2015. u Zagrebu, na Trgu Europe, koji je izabran zbog simbolike imena, velike fluktuacije građana i dva velika supermarketa koji se na njemu nalaze. Građanstvu su, u suradnji s volonteria Slow Food Dubrovnik, Slow Food Zagren Agram i Mali plac na tavanu dijeljeni informativni materijali o važnosti direktne kupovine od malih tradicijski proizvođača (ESSEDRA razglednice), informirani su o sezonskim proizvodima (Sezonski kotač) te o utjecaju njihovog izbora pri kupovini na cijeli prehrambeni sustav (vodič Misli što kupuješ).

Kampanja je nastavljena u siječnju i veljači 2016. u Zagrebu, u suradnji s volonterima udruge Mali plac na tavanu koja svaki tjedan organizira tržnicu malih tradicijskih proizvođača. ESSEDRA materijali (razglednice i sezonski kotači) postavljani su na svaki štand te su kupci, potaknuti materijalima, mogli saznati više o tradicijskoj proizvodnji direktno od proizvođača. Na ovaj način promotori kampanje posredno su postali sami proizvođači. Mali plac na tavanu, zahvaljujući kampanji, počeo je svoje kupce obaviještavati o tome koje proizvode mogu pronaći na tržnici koristeći sezonski kotač.

Kampanja će se, nakon Zagreba, nastaviti po drugim gradovima Hrvatske. U planu je informiranje građana u Splitu (lipanj), Hvaru (srpanj), Orebiću (rujan), Stonu (rujan), i Dubrovniku.

 

3 logo