LoveMEATender (Bel, 2011, 63’)

Ispis


Manu Coeman

lovemeatenderv

‘LoveMEATender’ analizira ulogu mesa u našim tanjurima i životima u posljednjih 50 godina, od hiperprodukcije i povećane dnevne konzumacije. Priča o ekonomskoj evoluciji, ispolitiziranoj industriji, i naposljetku, o moralnom pitanju koje baca svjetlo na nehumane postupke, inovativne načine uzgoja i napredne umove.