More (je još uvijek) oko nas - SAD, 2012, 4'

Ispis

Hope Tucker


The Sea ucker vCorinna je mali grad sa zatvorenom tvornicom tekstila na Jezeru Sebatcook, Maine, nepopravljivo zagađen nakon godina bacanja industrijskog otpada u vode tog grada. Kao što je navedeno u članku esejiste E.B. Whitea koji je napisan u sjećanje na Rachel Carson, autorice «Mora oko nas» i «Tihog proljeća», koji i dalje predstavlja ekološki manifesto.

Projekcija:

- ČETVRTAK, 5. RUJNA 11:15 ORSAN MALI STON