Otpuhani (Usa, 2011, 28’)

Ispis

Carole Haefliger

otpuhani vU 2016, 154 vjetrenjače, svaka visoka 145 m, oblikovat će krajolik otočja Šetland. Mnoge privatne kompanije razvijaju projekte obnovljive energije ogromnih razmjera. Ali većina Šetlanđana oštro se protivi vjetrenjačama, jer ih smatra opasnim za ekosistem Šetlanda.